Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1068

motsigende krav i standarden

Added by Magnus Karge about 5 years ago.

Status:
Tilbakemelding
Priority:
Normal
Assignee:
I6 med flere fra tidligere STU
Start date:
2016-08-25
Due date:
Standard:
SOSI standard Regler for UML-modellering
Kontaktperson:
Magnus Karge
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
magnus.karge@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Kommentar
Beslutning:

Description

kap 10:
/krav/flerspråklighet/ pakke:
En applikasjonsskjemapakke skal ha en tagged value "language" [..] En pakke kan ha en tagged value "designation" som inneholder pakkenavnet i et alternativt språk der dette er nødvendig

kap 13:
/krav/ taggedValueSpråk
Alle applikasjonsskjemapakker skal gis språkkode, samt tagged value designation og definition for engelsk (som kan være uten verdi, ""@en).

Forslag: Fjern krav om tagged value designation og definition, dette vil også være i samsvar med figur 13.1 der disse to tagged values på applicationSchema-pakker har multiplisitet [0..1] eller [0..*].

Also available in: Atom PDF