Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1067

underspesifiserte krav/anbefalinger - noen krav baserer seg på ikke påpkrevde elementer

Added by Magnus Karge about 5 years ago.

Status:
Tilbakemelding
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2016-08-23
Due date:
Standard:
SOSI standard Regler for UML-modellering
Kontaktperson:
Magnus Karge
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
magnus.karge@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

bør vurdere en annen løsning her

eksempel: /krav/pakkeavhengighet/produktspesifikasjoner trenger tagged value SOSI_spesifikasjonstype som ikke er påkrevd
(her bør også lovlig innhold på SOSI_spesifikasjonstype bedre beskrives)

Also available in: Atom PDF