Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1064

tilpasse tekst i 12.1.1 faktiske forhold/planer

Added by Magnus Karge over 5 years ago.

Status:
Tilbakemelding
Priority:
Normal
Assignee:
I6 med flere fra tidligere STU
Start date:
2016-06-02
Due date:
Standard:
SOSI standard Regler for UML-modellering
Kontaktperson:
Magnus Karge
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
magnus.karge@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Feil
Beslutning:

Description

Teksten om innhold og struktur i SOSI-modellregisteret stemmer ikke lenger med valgene vi har tatt. I SOSI-modellregisteret vil det nok ikke være mulig å finne mirror av andre registeret. Tilpass teksten. Dette gjelder hovedsakelig det som er skrevet om ISO og INSPIRE.

Also available in: Atom PDF