Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1057

Usikkerhet rundt hvilke effekter den nye standarden har på implementasjoner

Added by Magnus Karge almost 6 years ago.

Status:
Tilbakemelding
Priority:
Normal
Assignee:
I6 med flere fra tidligere STU
Start date:
2016-01-15
Due date:
Standard:
SOSI standard Regler for UML-modellering
Kontaktperson:
Magnus Karge
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
magnus.karge@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Kommentar
Beslutning:

Description

Under et møte av prosjektgruppa for utarbeidelse av SOSI del 1 Regler for UML-modellering versjon 5.0 var det ønsket at følgende kommentar legges inn i meldingsregister:

Det har vært store diskusjoner rundt anbefaling 1 (Det anbefales å ikke bruke meningsløse initialverdier som alternativ til kodens navn.) og krav 6 (Navn på koder skal være mnemoniske (forståelige/huskbare), følge navnereglene for egenskapsnavn og være uten skilletegn og spesialtegn.) i kapittel 10. Det er stor usikkerhet i gruppa på hvordan det vil påvirke framtidige realiseringer av UML-modeller.

Also available in: Atom PDF