Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1056

Nøsteretning ved etablering av flate og øy i flate

Added by Berit Nordtug almost 6 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2016-01-08
Due date:
Standard:
Standardiseringsringen i Kartverket
Kontaktperson:
Berit Nordtug
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
norber@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

I følge FYSAK-miljøet i Kartverket er nøsteretning for flater endret som en tilpasning til internasjonale standarder. Endringen er tatt inn i FYSAK, men tilhørende tekst i SOSI-standarden er ikke oppdatert.
Nøsteretning ved etablering av flate er endret til "mot klokken" i ytre avgrensing. I tilfeller der det er øy i flaten skal nøsting langs indre avgrensning skje med klokken. I SOSI-del 1, realisering sosi/GML står det at nøsteretningen i ytre av grensning skal skje med klokken i ytre avgrensing, og mot klokken i indre avgrensning, alstå motsatt.

http://www.kartverket.no/globalassets/standard/sosi-standarden-del-1-og-2/sosi-standarden/del1_2_realiseringsosigml_45_20120608.pdf
Se kapittel 8.11.

Also available in: Atom PDF