Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1046

Ønskede endringer i fagområdet Jordsmonn

Added by Tore Johnsen over 6 years ago. Updated over 6 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2015-03-10
Due date:
Standard:
SOSI standard Jordsmonn
Kontaktperson:
Henrik Mathiesen
Bedrift, etat, virksomhet:
Skog og Landskap
E-mail kontaktperson:
hfm@skogoglandskap.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG6
Type melding:
Kommentar
Beslutning:

Endringer Jordsmonn.docx (14.4 KB) Endringer Jordsmonn.docx Tore Johnsen, 2015-03-10 10:37

History

#1 Updated by Tore Johnsen over 6 years ago

I arbeidet med produktspesifikasjoner for AR5, AR50, Dyrkbar jord og Jordkvalitet har vi kommet frem til at følgende endringer er nødvendig for fagområdet Jordsmonn

Also available in: Atom PDF