Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1045

Ønskede endringer i fagområdet Arealressurs

Added by Tore Johnsen over 6 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2015-03-10
Due date:
Standard:
SOSI standard Arealressurs
Kontaktperson:
Henrik Mathiesen
Bedrift, etat, virksomhet:
Skog og Landskap
E-mail kontaktperson:
hfm@skogoglandskap.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG6
Type melding:
Kommentar
Beslutning:

Description

I arbeidet med produktspesifikasjoner for AR5, AR50, Dyrkbar jord og Jordkvalitet har vi kommet frem til at følgende endringer er nødvendig for fagområdene Arealressurs

Se vedlagt .docx fil

Endringer Arealressurs.docx (16.1 KB) Endringer Arealressurs.docx Tore Johnsen, 2015-03-10 10:35

Also available in: Atom PDF