Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1044

målemetoder - ønske om nye

Added by Anonymous almost 7 years ago. Updated 7 months ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
Start date:
2015-01-14
Due date:
Standard:
SOSI standard Generelle typer
Kontaktperson:
Siri Jaren
Bedrift, etat, virksomhet:
Vegvesenet - Geodata
E-mail kontaktperson:
siri.jaren@vegvesen.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

I Region sør har vi registrert behov for enkelte nye koder for målemetode i SOSI.

I «SOSI Del 3 FKB» mangler målemetode for

• Terrestrisk laser
• Bilbåren laser
• Drone
o Data innsamlet fra bilder tatt fra drone
o Data innsamlet fra laserskanning fra drone (lite aktuell foreløpig, men forventes å komme)

Bilbåren laser finnes riktignok under «SOSI Generell del» (se under), men vi mener det er viktig for brukeren å finne alle koder på ett sted, og at «Bilbåren laser» også må ligge i Del 3.

Er dette noe du kan ta med deg til SOSI referansegruppe 1?

Se vedlegg

History

#1 Updated by Anonymous almost 7 years ago

Hei Vi burde kanskje hatt en kode for Terrestrisk foto også. Trimbel kommer/har kommet med en «totalstasjon» som tar georeferete bilder. Hilsen Knut D.

#2 Updated by Magnus Karge 7 months ago

  • Assignee changed from Morten Borrebæk to Kent Jonsrud

vurderes ifb. med revisjon av FKB-Generell del der det vurderes en omstrukturering av hele kodeliste "målemetode" for tiden

Also available in: Atom PDF