Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1042

datatype Kontakt/Eier fra Luftfartshinder 4.5 bør overføres til SOSI Generelle typer

Added by Magnus Karge almost 7 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
I6 med flere fra tidligere STU
Start date:
2015-01-09
Due date:
Standard:
SOSI standard Generelle typer
Kontaktperson:
Magnus Karge
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
magnus.karge@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

I Luftfartshinderstandarden har man laget en egen datatype Kontakt med subtyper Innmelder, Kontaktperson og Eier. Konseptene Kontakt, Kontaktperson, og Eier er i utgangspunktet veldig generisk og ikke spesielt for luftfartshinder-fagområdet. Det kan tenkes at flere fagområder kan dra nytte av det.

Av den grunn bør det vurderes å flytte datatypene til SOSI Generelle typer\Generelle datatyper.

Also available in: Atom PDF