Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1039

SOSI-Ledning - uløste saker etter publisering av versjon 4.5

Added by Anonymous about 7 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
Start date:
2014-09-18
Due date:
Standard:
SOSI standard Ledningsnett
Kontaktperson:
Jørn Petter Wittbank
Bedrift, etat, virksomhet:
Avinor
E-mail kontaktperson:
Jorn.Petter.Wittbank@avinor.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG7b
Type melding:
Innspill
Beslutning:

SOSI Ledning_45_Uløste_innspill_2013-03-07.docx (79.8 KB) SOSI Ledning_45_Uløste_innspill_2013-03-07.docx Oversikt over uløste innspill Anonymous, 2014-09-18 09:34

Also available in: Atom PDF