Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1038

SOSI Lineære referanser - Om store og små kameler og slikt

Added by Erling Onstein about 7 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Start date:
2014-08-22
Due date:
Standard:
SOSI standard Lineære referanser
Kontaktperson:
Knut Jetlund
Bedrift, etat, virksomhet:
SVV
E-mail kontaktperson:
Jetlund Knut [knut.jetlund@vegvesen.no]
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

I forbindelse med arbeidet med GML-eksport av vegnett via NVDB-API har jeg oppdaga det jeg lurer på om er feil bruk av camelCase på noen av egenskapene vi innførte i SOSI Lineære referanser og SOSI Vegnett 4.5, se figuren under.
Jeg legger spesielt merke til at vi har brukt «startVerdi» og «sluttVerdi», men «startnode» og «sluttnode». Jeg tenker at både «node» og «verdi» er en del av et lengre ord, de er ikke egne ord i denne sammenhengen. «verdi»-egenskapene burde derfor hete «startverdi» og «sluttverdi». Og egentlig, sett i ettertid, hadde det vært mer presist om de hadde hatt navnene «startposisjon» og «sluttposisjon». Det er mer i samsvar med egenskapsnavnene under lineærposisjon. Det som skal angis med disse egenskapene er jo en eventuell start- og sluttposisjon for den lineære objektet (veglenka) i et overordna nettverk.
Konklusjon: egenskapene «startVerdi» og «sluttVerdi» burde hete «startposisjon» og «sluttposisjon»
Videre har vi egenskapen «detaljNivå». Dette er også egentlig ett sammenhengende ord, altså burde den hete «detaljnivå».
Er dere enige i denne tolkningen av hvordan store/små bokstaver skal brukes? Dette er i så fall en endring som vi kan ta med inn i arbeidet med neste versjon av Lineære referanser.

Also available in: Atom PDF