Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1037

skrivefeil initial value "TOP" i kodeliste Høydereferanse under Generelle typer 4.5 og 5.0

Added by Magnus Karge about 7 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
-
Start date:
2014-08-19
Due date:
Standard:
SOSI standard Generelle typer
Kontaktperson:
Carina Tolpinrud Jøntvedt
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
Carina.Tolpinrud.Jontvedt@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Feil
Beslutning:

Description

Gjelder kodeliste Høydereferanse og kode "Høyden målt til toppen av objektet" som har initial value "TOP". Her bør initial value skrives "TOPP".

Also available in: Atom PDF