Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1031

behov for attributt "eksternIdentifikasjon"

Added by Magnus Karge over 7 years ago.

Status:
Til etterretning
Priority:
Normal
Start date:
2014-05-02
Due date:
Standard:
SOSI standard Generelle typer
Kontaktperson:
Bo Nordahl
Bedrift, etat, virksomhet:
NGU
E-mail kontaktperson:
Bo.Nordahl@NGU.NO
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Det er behov for attributt "eksternIdentifikasjon" (som skal ha samme datatype Identifikasjon) på objekttype SOSI_Objekt i følge Norkart og NGU. Dette med bakgrunn i erfaringene fra geosynkroniseringsprosjektet.

Also available in: Atom PDF