Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1008

ArealressursGrunnforhold - ny kode for konstruert

Added by Anonymous almost 8 years ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
Start date:
2013-12-05
Due date:
Standard:
SOSI standard Arealressurs
Kontaktperson:
Gry Olaisen
Bedrift, etat, virksomhet:
Norsk inst. for skog og landskap
E-mail kontaktperson:
Gry Olaisen [gro@skogoglandskap.no]
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG6
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Så vi ønsker å tilføre en kodeverdi til kodelisten ArealressursGrunnforhold i objektkatalogen for Arealressurs.

Kodenavn Definisjon/forklaring Kode
Konstruert Areal som er sterkt menneskepåvirket og som ikke er biologisk produktivt. 46

Also available in: Atom PDF