Innmeldte kommentarer #1007

Kommunenummer - endring pga sammenslåing

Lagt til av Anonym for over 4 år siden. Oppdatert for over 4 år siden.

Status:BesluttetStart:2013-11-21
Prioritet:NormalFrist:
Tildelt til:Morten Borrebæk
Kategori:-
Mål-versjon:-
Standard:SOSI standard Administrative og statistiske inndelinger Utdyping av beskrivelse:
Kontaktperson:Ingrid Christiansen Ansvarlig arbeidsgruppe:SOSI AG5
Bedrift, etat, virksomhet:Kartverket Tromsø Type melding:Feil
E-mail kontaktperson:ingrid.christiansen@kartverket.no Beslutning:Endringen har gått inn i aktuell kodeliste

Beskrivelse

Harstad kommune har i dag kommunenummer 1903 etter sammenslåing med Bjarkøy kommune (1.1.2013)

Bakgrunn:
Når jeg kjører sosi-kontroll får jeg feilmeldingen «KOMM med verdien 1903 er ulovlig».
Holder på med kommuneplan og da får jeg nesten 2000 feil i sosi-fila, hvor de fleste feilene er at 1903 er ulovlig.
Er det mulig å utelate disse feilene fra lista?

Hilsen

Roger Berge
Areal- og byggesakstjenesten
Harstad kommune
Tlf. 77 02 67 56

Historikk

#1 Oppdatert av Gerd Mardal for over 4 år siden

  • Tildelt til satt til Morten Borrebæk

#2 Oppdatert av Gerd Mardal for over 4 år siden

  • Status endret fra Til etterretning til I prosess

#3 Oppdatert av Magnus Karge (privat) for over 4 år siden

slett meg

#4 Oppdatert av Magnus Karge for over 4 år siden

  • Status endret fra I prosess til Besluttet
  • Beslutning satt til Endringen har gått inn i aktuell kodeliste

Eksporter til Atom PDF