Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1005

Endring i SOSI del 1

Added by Anonymous almost 8 years ago. Updated 7 months ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
Start date:
2013-11-15
Due date:
Standard:
SOSI standard Generelle konsepter
Kontaktperson:
Gry Merete Olaisen
Bedrift, etat, virksomhet:
Norsk institutt for skog og landskap
E-mail kontaktperson:
gro@skogoglandskap.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

• I dag blir det benyttet ..MÅLEMETODE og ..SYNBARHET for å angi klassifiseringsmetode og – sikkerhet på flater i AR5. Vi synes det er uheldig at AR5 som eneste FKB-datasett tillater ..KVALITET (posisjonskvalitet) på flater og har definert spesielt hvordan dette skal brukes. Vi ønsker derfor å innføre egenskaper for klassifiseringsmetode og –sikkerhet, en egenskapskvalitet. Vi ser at det også andre kan ha nytte av denne typen egenskap, og vil foreslå at det opprettes en generell egenskap som kan brukes av flere.

• Vi jobber med å generere avgrensninger av områder med skog fra bildematching av omløpsbilder. Etter hvert vil vi hente ut noe av denne informasjonen for å oppdatere avgrensningen av skogen i AR5. Og det er i dag vanskelig å finne en målemetode som passer for denne typen data. Så vi ønsker å foreslå at det innføres en ny målemetode for generert fra bildematching/fjernmåling. Det er kanskje også andre som har ønsker om noen nye målemetoder.

Vi har sett at det skal i gang et arbeid med å revidere SOSI del 1.

History

#1 Updated by Anonymous almost 8 years ago

  • Subject changed from Endring i SOSI Arealressurs to Endring i SOSI del 1
  • Description updated (diff)

#2 Updated by Anonymous almost 8 years ago

  • Standard changed from SOSI standard Arealressurs to SOSI standard Generelle konsepter

#3 Updated by Erling Onstein over 7 years ago

2014-03-12 EO:
Ønske 1 Nye egenskaper for klassifiseringsmetode og klassifiseringssikkerhet.
Dette høres ut som en fornuftig ide, men trenger mer informasjon for å få klarlagt det konkrete behovet

Ønske 2 Ny målemetode-kode for "generert fra bildematching/fjernmåling"
Dette kan passe inn i "60-serien" av målemetoder, med samlebetegnelse "Generert". Men 60-serien er "full".

#4 Updated by Nils Ivar Nes over 7 years ago

Epost fra Johnsen Ketil []:
"Det finnes ikke en verdi for bilbåren laser som målemetode i FKB. Dette er en datafangsmetode som vil bli mye brukt i fremtiden, spesielt på tunneler. Det nærmeste vi kommer i dag er målemetode 36, Flybåren laserscanner."

Dette bør vi også prøve å få med ved en revisjon av kodelista for målemetode.

#5 Updated by Nils Ivar Nes almost 7 years ago

Epost fra Simon Stølan i SVV med flere innspill til kodeliste for målemetode:
I dag brukes kode «18 - Tatt fra plan» i noen tilfeller for data som er tatt fra byggeplan på vegprosjekter og som er geometrisk kontrollert. Burde det finnes en egen kode «XX – Tatt fra plan, geometrisk kontrollert» for å beskrive dette bedre.

Koding av data med «18 – Tatt fra plan» når objektene er geometrisk kontrollert med terrengmåling og beviselig innenfor en nøyaktighet på for eksempel 1 cm må anses å være uheldig.

#6 Updated by Magnus Karge 7 months ago

  • Status changed from Til etterretning to I prosess
  • Assignee changed from Morten Borrebæk to Kent Jonsrud

vurderes ifb. med revisjon av FKB-Generell del som foregår for tiden

Also available in: Atom PDF