Project

General

Profile

Innmeldte kommentarer #1004

Bedre forklaring til målemetodekodelista

Added by Magni Busterud almost 8 years ago. Updated 7 months ago.

Status:
I prosess
Priority:
Normal
Assignee:
Start date:
2013-11-13
Due date:
Standard:
SOSI standard Generelle typer
Kontaktperson:
Magni Busterud
Bedrift, etat, virksomhet:
Kartverket
E-mail kontaktperson:
busmag@kartverket.no
Utdyping av beskrivelse:
Ansvarlig arbeidsgruppe:
SOSI AG1
Type melding:
Innspill
Beslutning:

Description

Matrikkelavdelingen foreslår endring av navn/forklaring til målemetodelista. Vi har også vært i kontakt med FKB miljøet.
Det er navn til initialverdiene vi spesielt ønsker å forbedre. Her er det i bruk ulike varianter, selv i SOSI-dokumentasjonen (under en kopi fra modellen).
I Matrikkebrevet (som er dokumentasjon som sendes til private) brukes en annen variant av navn, som forslaget vårt bygger på.

Vi ønsker at forbedringene kan komme inn i SOSI-standarden, slik at vi benytter like navn på målemetode-initialverdiene,
og vi ønsker en tilbakemelding på når/hvordan dette kan skje.

History

#1 Updated by Anonymous almost 8 years ago

  • Assignee set to Morten Borrebæk

#2 Updated by Magnus Karge 7 months ago

  • Status changed from Til etterretning to I prosess
  • Assignee changed from Morten Borrebæk to Kent Jonsrud

vurderes ifb. med revisjon av FKB-Generell del som foregår for tiden

Also available in: Atom PDF