Saker

Filtre

Bruk Nullstill

Toggle_check # Prosjekt Sakstype Status Prioritet Emne Tildelt til Oppdatert
1112SOSI standarderInnmeldte kommentarerI prosessNormalNye koder tilknyttet fagområdet Samfunnssikkerhet2018-08-14 09:05
1111SOSI standarderInnmeldte kommentarerI prosessNormalNye egenskaper og koder tilknyttet fagområdet Samferdsel generell2018-08-10 10:03
1110SOSI standarderInnmeldte kommentarerI prosessNormalNye egenskaper og koder tilknyttet fagområdet Reindrift2018-08-08 08:34
1109SOSI standarderInnmeldte kommentarerI prosessNormalNye egenskaper og koder tilknyttet fagområdet Naturvernområder2018-07-31 11:48
1108SOSI standarderInnmeldte kommentarerI prosessNormalNy egenskap og ny kode tilknyttet fagområdet Lufthavn2018-07-31 08:30
1107SOSI standarderInnmeldte kommentarerI prosessNormalEndringer tilknyttet fagområdet Luftfartshinder2018-07-30 10:24
1106SOSI standarderInnmeldte kommentarerI prosessNormalNye egenskaper tilknyttet fagområdet Landskap2018-07-30 08:33
1105SOSI standarderInnmeldte kommentarerI prosessNormalNye egenskaper, datatyper, koder og kodelister tilknyttet fagområdet Kulturminner2018-07-25 11:54
1104SOSI standarderInnmeldte kommentarerI prosessNormalEndringer tilknyttet fagområdet Jordsmonn2018-07-23 12:59
1103SOSI standarderInnmeldte kommentarerI prosessNormalMindre avvik i fagområdestandarden for Gravplass2018-07-23 10:38
1102SOSI standarderInnmeldte kommentarerI prosessNormalNye koder og annet tillegg tilknyttet fagområdet Friluftsliv2018-07-11 11:48
1101SOSI standarderInnmeldte kommentarerI prosessNormalNye egenskaper og koder tilknyttet fagområdet Bygninger2018-07-04 10:37
1100SOSI standarderInnmeldte kommentarerI prosessNormalNye koder i fagområdet Bane2018-07-04 09:10
1099SOSI standarderInnmeldte kommentarerI prosessNormalNy kode tilknyttet fagområdet VegsituasjonI6 med flere fra tidligere STU2018-06-06 09:38
1098SOSI standarderInnmeldte kommentarerI prosessNormalNye egenskaper og koder tilknyttet fagområdet VegnettI6 med flere fra tidligere STU2018-06-06 09:22
1097SOSI standarderInnmeldte kommentarerI prosessNormalNye koder i fagområdet Forurensning2018-05-24 10:38
1096SOSI standarderInnmeldte kommentarerI prosessNormalNy egenskap og nye/endrede koder i fagområdet ArealressursI6 med flere fra tidligere STU2018-05-16 11:02
1095SOSI standarderInnmeldte kommentarerI prosessNormalNye egenskaper tilknyttet fagområdet Biologisk mangfoldI6 med flere fra tidligere STU2018-05-16 09:09
1094SOSI standarderInnmeldte kommentarerTilbakemeldingNormalfeil ordvalgI6 med flere fra tidligere STU2018-05-03 11:12
1093SOSI standarderInnmeldte kommentarerTilbakemeldingNormalskrivefeilI6 med flere fra tidligere STU2018-05-03 11:00
1092SOSI standarderInnmeldte kommentarerTilbakemeldingNormalFeil i kap. 13.5I6 med flere fra tidligere STU2018-04-03 11:56
1091SOSI standarderInnmeldte kommentarerI prosessNormalPotensielle tillegg til SOSI Biologisk mangfoldI6 med flere fra tidligere STU2018-03-16 10:32
1090SOSI standarderInnmeldte kommentarerI prosessNormalrevisjon kodeliste målemetodeI6 med flere fra tidligere STU2018-02-15 12:04
1089SOSI standarderInnmeldte kommentarerI prosessNormaldefinisjon feature typeI6 med flere fra tidligere STU2018-02-14 14:38
1088SOSI standarderInnmeldte kommentarerI prosessNormalAssosiasjon mellom Kommune og SEFRAKminne2018-01-18 13:18

1 2 3 ... 8 (1-25/187) Pr. side: 25, 50, 100

Eksporter til Atom CSV PDF