Målemetoder for Multistråleekkolodd og terrestrisk laserskanning!

Lagt til av Erik Sundheim for rundt 3 år siden

Det bør opprettes målemetode for Multistråleekkolodd og terrestrisk laserskanning!
Vi leverer endel data som kunder krever på SOSI-format, hvilken målemetode skal vi da bruke for disse?

Multistråleekkolodd posisjonering av båten gjøres typisk med en kombinasjon av GNSS og Treghetsnavigasjon.
Ekkolodd finnes ikke i SOSI, ergo bruker vi Målemetode=79, men dette er jo såpass vanlig at det burde vært med i http://kartverket.no/Documents/Standard/SOSI%20kap3%20Produktspesifikasjoner/FKB02/0-Generelldel-2013-01-01.pdf

Terrestrisk laserskanning bør også skilles fra flybåren laser!

mvh Erik Sundheim/Geomatikk Survey


Svar (1)

RE: Målemetoder for Multistråleekkolodd og terrestrisk laserskanning! - Lagt til av Kent Jonsrud for over 2 år siden

Kodelista for målemetoder inneholder idag (2016) koder som beskriver en blanding av metode og kildemateriale og måleutstyr.
Det kan se ut som du behøver å beskrive en kjede av metoder, hver med sine kilder og sitt eget utstyr. (Posisjonskvalitethistorikk...)
Først må dagens kode kombinasjonAvGNSSOgTreghet brukes for båtens posisjon, dernest brukes en ny kode (multistråle)ekkolodd for posisjonen på bunnen?
Seinere kan noen endre noe på skjerm, og da bør alle disse kodene kunne beholdes og lagres. Idag velges vel den siste eller dårligste?
En revidert struktur for posisjonskvalitet må utvikles i samband med nye versjoner av standarder for kvalitet.

Foresten er det egne koder for flybårenLaserscanner og bilbårenLaser i SOSI generell del, se også gml:Dictionary med denne kodelista.
[[http://skjema.geonorge.no/SOSI/generelleKonsepter/generelleTyper/5.0/Målemetode.xml]]
FKB bruker ofte bare et subsett av kodene som er relevante i sine produktspesifikasjoner.

Kent

(1-1/1)