Bruk av UTC i egenskaper med datotid-verditype

Lagt til av Kent Jonsrud for over 4 år siden

NOTAT Anbefaling om bruk av UTC i all egenskaper med datotid-verditype.
-----------------------------------------------------------------------

Kent Jonsrud Kartverket 2013-11-15 09:45:00 norsk (vinter)tid

Dagens standarder gir ingen føringer for hvordan egenskaperverdier av typen datotid skal bestemmes.
Det vanligste idag er sansynligvis at tidssystemet i den maskinen som setter tidspunkter er standard norsk sommertid.

Dette medfører at om våren vil en time bli borte fra et døgn, klokka hopper fra 01:59 rett til 03:00.
Da kan vi ikke enkelt beregne intervall mellom to tidspunkter.

Værre er det om høsten hvor samme time kommer to ganger på et døgn, klokka går 02:59 -> 02:00.
Hendelser som skjer i disse to timene vil ikke kunne tidfestes og sorteres pålitelig!

Derfor anbefales det å bruke UTC (Universal Time Coordinated) for alle databasehendelser og annen logging.
Tidspunkter kan etterpå preseneres for brukere som "norsk sommertid" ved å angi +01:00 eller +02:00.

I praksis betyr dette at alle forvaltningsservere og forvaltningsdatabaser settes opp med UTC,
og alle forvaltningsklientapplikasjoner/forvaltningssystemer regner om til UTC når slike verdier settes.
Alle slike timestamps blir da sømløse og kan sammenstilles.

Alle tjenester kan da generere GML uten egen tidssoneinformasjon (<oppdateringsdato>2013-11-15T08:45:00Z</oppdateringsdato>)

Data fra andre (Inspire member states) kilder vil fortsatt måtte omformes dersom vi skal kunne sammelikne tidspunkter.

Bruk av verdier i datoegenskaper er ikke like stor utfordring, selv om sømmen i datolinjen i Stillehavet likner litt.

Eksempler på datotid-egenskaper:

Fra SOSI Realisering SOSI-GML 4.5:
OPPDATERINGSDATO
dato som angir datasystemets siste endring på objektet

Merknad: Kan være forskjellig fra datafangsdato ved at data som er registrert kan buffres en kortere eller lengre periode før
disse legges inn i datasystemet (databasen).

.DEF
..OPPDATERINGSDATO DATOTID

Fra Inspire D2.5(v3.4rc3):
«lifeCycleInfo,voidable» beginLifespanVersion : DateTime
Date and time at which this version of the spatial object was inserted or
changed in the spatial data set.