Project

General

Profile

Morten Borrebæk's activity

From 2016-04-26 to 2016-05-25

2016-05-25

10:15 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1063 (I prosess): SOSI - regler for UML modellering versjon 5.0
Figur C.3 bruker komposisjon mellom datatyper. Dette er ikke tillatt og må endres. Morten Borrebæk
 

Also available in: Atom