Aktivitet

Fra 2018-01-22 til 2018-02-20

2018-02-15

12:04 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1090: revisjon kodeliste målemetode
For ordens skyld: Jeg har bare lagt inn saken i meldingsregisteret. Teksten kommer opprinnelig fra Geir Myhr Oien.
Magnus Karge
10:59 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1090 (I prosess): revisjon kodeliste målemetode

Har studert kodelisten for målemetode under SOSI del 1 og Generelle typer i forbindelse med produktspesifikasjonen...
Magnus Karge

2018-02-14

14:38 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1089: definisjon feature type
Kommentar Jostein:
Erstatt
"men er ikke begrenset på det."
med
"men er ikke begrenset til det."
Magnus Karge
14:31 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1089 (I prosess): definisjon feature type
nytt forslag for definisjon av feature type:
Klasser med stereotypen «FeatureType» er abstraksjoner av objekter el...
Magnus Karge
 

Eksporter til Atom