Aktivitet

Fra 2018-04-28 til 2018-05-27

2018-05-24

10:38 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1097 (I prosess): Nye koder i fagområdet Forurensning
Lagt til noen koder i produktspesifikasjonene «applicationSchema» ForurensetGrunn_20141201 og «ApplicationSchema» For... Tore Johnsen

2018-05-16

11:02 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1096 (I prosess): Ny egenskap og nye/endrede koder i fagområdet Arealressurs
Vurdering tas i fagmiljøet ved neste revisjon av fagområdestandarden.
«featureType» ArealressursFlate
Ny egenskap...
Tore Johnsen
09:08 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1095 (I prosess): Nye egenskaper tilknyttet fagområdet Biologisk mangfold
Nye egenskaper definert i «applicationSchema»ArterNasjonalForvaltningsinteresse_20150101 og «applicationSchema»Villre... Tore Johnsen

2018-05-03

11:12 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1094 (Tilbakemelding): feil ordvalg
I /req/computationalviewpoint/behaviour brukes ordet "anbefales". Siden det dreier seg om et krav (req) bør "anbefale... Magnus Karge
11:00 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1093 (Tilbakemelding): skrivefeil
skrivefeil i /req/computationalviewpoint/interfaces: "modeleres" --> "modelleres" Magnus Karge
 

Eksporter til Atom