Aktivitet

Fra 2017-11-12 til 2017-12-11

2017-11-22

13:34 SOSI standarder Innmeldte kommentarer #1086 (I prosess): konflikt mellom kodeliste kommunenummer og objekttype ko...
Det ble nevnt av Arvid at innhold og definisjon av kommunekodelista ikke er i samsvar med definisjonen av objekttype ... Magnus Karge
 

Eksporter til Atom