Hjem

Denne portalen viser en oversikt over innkomne meldinger i forbindelse med standardiseringsprosjekter. Alle innmeldte behov og kommentarer samt status på framdrift er tilgjengelige her.

Siste prosjekter

 • SOSI-metodikk (2014-11-25 15:19)

  Omfatter alt som gjelder prosessen for utarbeidelse av SOSI-standarder og SOSI-produktspesifikasjoner. Infrastrukturkomponenter, veiledere og verktøy.

 • SOSI forum (2013-12-04 13:19)

  Dette er et åpent diskusjonsforum for alt som omhandler bruk av SOSI-standardene, verktøy, veiledere og annet for bl a å utarbeide produktspesifikasjoner.

  Dette er et diskusjonsforum og skal ikke benyttes for meldinger som går på innhold i SOSI-standardene. Meldinger som omhandler innhold/endringer mv i SOSI-standarden skal inn i "Meldingsregisteret" som ligger under "Prosjekter" på denne siden. ...

 • SOSI produktspesifikasjoner (2013-10-14 12:52)
 • SOSI kontroll (2013-09-04 11:21)
 • Nasjonale bransjestandarder utover SOSI (2013-04-19 08:47)

  Kartverket har ansvar for nasjonale bransjestandarder for kart, oppmåling og geografisk informasjon. Vi har som politikk å medvirke til utarbeidelse av internasjonale standarder og ta disse i bruk.