Generell

Profil

Hjem

Denne portalen viser en oversikt over innkomne meldinger i forbindelse med standardiseringsprosjekter. Alle innmeldte behov og kommentarer samt status på framdrift er tilgjengelige her.