http://sosi.geonorge.no/adoc-test

Test av skript og løype for automatisk generering av tekstlig beskrivelse av modeller fra SOSI-modellregister.

Kartverket 2021-04-13 Kent Jonsrud

FKB-Arealbruk-5.0 utkast test av tekstlig berskrivelse av modellen.

FKB-Bygning-4.61 test av tekstlig berskrivelse av modellen.

FKB-Vann-5.0 utkast test av tekstlig berskrivelse av modellen.

FKB-Veg-4.61 test av tekstlig berskrivelse av modellen.

Fagområde Stedsnavn-5_0_Utkast test av tekstlig berskrivelse av modellen.

Kartverket 2021-04-16:

StedsnavnForVanligBruk_20181115 test av tekstlig berskrivelse av modellen.

FKB-Arealbruk-Registreringsinstruks test av tekstlig berskrivelse av registreringsinstruksmodellen.

Liten_lokal_fil_testmodeller_2021-04-16.EAP fil med test av kopiering og subtyping for å lage registreringsinstruks.

Kartverket 2021-06-01:

FKB-Naturinfo-5_0-modell test av tekstlig berskrivelse av modellen.

FKB-Naturinfo-5_0-registreringsinstruks test av tekstlig berskrivelse av registreringsinstruksmodellen.

Liten_lokal_fil_testmodeller_2021-06-01.EAP fil med test av kopiering og subtyping for å lage registreringsinstruks.

Kartverket 2021-06-14:

FKB-Naturinfo-5_0 ny test av tekstlig berskrivelse av modellen.

FKB-Naturinfo-5_0-registreringsinstruks mer test av tekstlig berskrivelse av registreringsinstruksmodellen.

Liten_lokal_fil_testmodeller_2021-06-14.EAP fil med test av kopiering og subtyping for å lage registreringsinstruks.

Kartverket 2021-06-24:

FKB-Naturinfo-5_0-2021-06-24 ny test av tekstlig berskrivelse av modellen.

Fotogrammetrisk_registreringsinstruks_FKB-Naturinfo mer test av tekstlig berskrivelse av registreringsinstruksmodellen.

Liten_lokal_fil_testmodeller_2021-06-24.EAP fil med test av kopiering og subtyping for å lage registreringsinstruks.