«ApplicationSchema» FKB-Vann-5.0 diagramtest2 Utkast

Definisjon: Spesifikasjonen beskriver geografisk beliggenhet, forløp og form for bekker, elver, kanaler, grøfter, innsjøer, isbreer og den topografiske delen av kyst og sjø.

Kystkonturen er en del av FKB-Vann og fra og med FKB-Vann versjon 4.6 forvaltes Primærdata Kystkontur som en del av FKB-Vann.

FKB-Vann versjon 5.0 baserer seg på de generelle konseptene fra SOSI del 1 versjon 4.5 og SOSI del 3 Vann, Kyst og Sjø versjon 4.0.

Tagged Values

designation

"text"@en

language

no

SOSI_kortnavn

FKB-Vann

SOSI_modellstatus

utkastOgSkjult

SOSI_versjon

5.1

targetNamespace

http://skjema.geonorge.no/SOSI/produktspesifikasjon/FKB-Vann/5.0/

version

5.0

xsdDocument

FKB-Vann50.xsd

Oversiktsdiagram
Figur 1: Oversiktsdiagram
Hoveddiagram sammenhengende flater
Figur 2: Hoveddiagram sammenhengende flater
Hoveddiagram selvstendige flater kurver og punkt
Figur 3: Hoveddiagram selvstendige flater kurver og punkt
Hoveddiagram avgrensningskurver
Figur 4: Hoveddiagram avgrensningskurver
Pakkerealisering
Figur 5: Pakkerealisering

«featureType» Havflate

Definisjon: havområde som avgrenses av Kystkontur, Kystsperre, HavElvSperre og KystkonturTekniskAnlegg

Supertype: «FeatureType» KvalitetOpsjonell

Tagged Values

SOSI_geometri

FLATE;

Egenskaper

Navn:

område

Definisjon:

objektets utstrekning

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Flate

Tagged Values:

SOSI_melding: Fant ikke denne i SOSI_db

Navn:

posisjon

Definisjon:

objektets plassering

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Punkt

Navn:

medium

Definisjon:

objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Medium

Roller

Rollenavn:

fiktivAvgrensning

Multiplisitet:

[0..*]

Til klasse

«FeatureType» VannFiktivGrense

Rollenavn:

anleggsavgrensning

Multiplisitet:

[0..*]

Til klasse

«featureType» KystkonturTekniskeAnlegg

Rollenavn:

avgrensning

Multiplisitet:

[0..*]

Til klasse

«featureType» Kystkontur

«featureType» Elv

Definisjon: større vannvei for rennende vann representert ved flate

Supertype: «FeatureType» KvalitetOpsjonell

Tagged Values

SOSI_geometri

KURVE;FLATE;

Egenskaper

Navn:

område

Definisjon:

objektets utstrekning

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Flate

Tagged Values:

SOSI_melding: Fant ikke denne i SOSI_db
SOSI_navn: Flate

Navn:

posisjon

Definisjon:

objektets plassering

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Punkt

Navn:

vannBredde

Definisjon:

grov klassifikasjon av vassdrag etter gjennomsnittelig bredde over lengre strekninge

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

VannBredde

Tagged Values:

SOSI_datatype: H
SOSI_lengde: 1
SOSI_navn: VANNBR

Navn:

medium

Definisjon:

objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Medium

Roller

Rollenavn:

fiktivAvgrensning

Multiplisitet:

[0..*]

Til klasse

«FeatureType» VannFiktivGrense

Rollenavn:

avgrensning

Multiplisitet:

[0..*]

Til klasse

«featureType» ElvKant

Rollenavn:

flomavgrensning

Multiplisitet:

[0..*]

Til klasse

«featureType» Flomløpkant

«featureType» Innsjø

Definisjon: en ferskvannsflate som ikke er renndende vann

Supertype: «FeatureType» KvalitetOpsjonell

Tagged Values

SOSI_geometri

FLATE;

Egenskaper

Navn:

område

Definisjon:

objektets utstrekning

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Flate

Tagged Values:

SOSI_melding: Fant ikke denne i SOSI_db
SOSI_navn: Flate

Navn:

posisjon

Definisjon:

objektets posisjon

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Punkt

Navn:

høyde

Definisjon:

objektets vertikale avstand over en fysisk eller matematisk definert referanseflate.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Høyde

Navn:

medium

Definisjon:

objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Medium

Roller

Rollenavn:

avgrensning

Multiplisitet:

[0..*]

Til klasse

«featureType» Innsjøkant

Rollenavn:

fiktivAvgrensning

Multiplisitet:

[0..*]

Til klasse

«FeatureType» VannFiktivGrense

Rollenavn:

flomavgrensning

Multiplisitet:

[0..*]

Til klasse

«featureType» Flomløpkant

«featureType» SnøIsbre

Definisjon: grense mellom snø eller isbre og barmark der det er usikkert om det er isbre eller snø

Supertype: «FeatureType» KvalitetOpsjonell

Tagged Values

SOSI_geometri

FLATE;

Egenskaper

Navn:

område

Definisjon:

objektets utstrekning

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Flate

Tagged Values:

SOSI_melding: Fant ikke denne i SOSI_db
SOSI_navn: Flate

Navn:

posisjon

Definisjon:

objektets plassering

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Punkt

Roller

Rollenavn:

avgrensning

Multiplisitet:

[0..*]

Til klasse

«featureType» SnøIsbreKant

«featureType» Kanal

Definisjon: rennende vann der forløpet er menneskeskapt

Supertype: «FeatureType» KvalitetOpsjonell

Tagged Values

SOSI_geometri

KURVE;FLATE;

Egenskaper

Navn:

område

Definisjon:

objektets utstrekning

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Flate

Tagged Values:

SOSI_melding: Fant ikke denne i SOSI_db
SOSI_navn: Flate

Navn:

posisjon

Definisjon:

objektets plassering

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Punkt

Navn:

vannBredde

Definisjon:

gir informasjon om hvordan elv/bekk og kanal/grøft grovt er klassifisert etter bredde

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

VannBredde

Tagged Values:

SOSI_datatype: H
SOSI_lengde: 1
SOSI_navn: VANNBR

Navn:

medium

Definisjon:

objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Medium

Roller

Rollenavn:

avgrensning

Multiplisitet:

[0..*]

Til klasse

«featureType» KanalKant

«featureType» Grøft

Definisjon: rennende vann der forløpet er menneskeskapt

Supertype: «FeatureType» KvalitetOpsjonell

Tagged Values

SOSI_geometri

KURVE;FLATE;

Egenskaper

Navn:

senterlinje

Definisjon:

forløp som følger objektets sentrale del

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Kurve

Tagged Values:

SOSI_melding: Fant ikke denne i SOSI_db
SOSI_navn: Kurve

Navn:

vannBredde

Definisjon:

gir informasjon om hvordan elv/bekk og kanal/grøft grovt er klassifisert etter bredde

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

VannBredde

Tagged Values:

SOSI_datatype: H
SOSI_lengde: 1
SOSI_navn: VANNBR

Navn:

medium

Definisjon:

objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Medium

«featureType» Bekk

Definisjon: mindre vannvei for rennende vann representert ved senterlinje

Supertype: «FeatureType» KvalitetOpsjonell

Tagged Values

SOSI_geometri

KURVE;FLATE;

Egenskaper

Navn:

senterlinje

Definisjon:

forløp som følger objektets sentrale del

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Kurve

Tagged Values:

SOSI_melding: Fant ikke denne i SOSI_db
SOSI_navn: Kurve

Navn:

vannBredde

Definisjon:

grov klassifikasjon av vassdrag etter gjennomsnittelig bredde over lengre strekninge

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

VannBredde

Tagged Values:

SOSI_datatype: H
SOSI_lengde: 1
SOSI_navn: VANNBR

Navn:

medium

Definisjon:

objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Medium

«featureType» Skjær

Definisjon: generalisert punktobjekt for små øyer eller landareal

Supertype: «FeatureType» KvalitetPåkrevd

Supertype: «FeatureType» KvalitetOpsjonell

Tagged Values

SOSI_geometri

PUNKT

Egenskaper

Navn:

posisjon

Definisjon:

sted som objektet eksisterer på

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Punkt

Tagged Values:

SOSI_datatype: *
SOSI_lengde:
SOSI_navn: NØ
SOSI_navn: Punkt

Navn:

høyde

Definisjon:

et punkts vertikale avstand over en fysisk eller matematisk definert referanseflate

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Høyde

Tagged Values:

SOSI_datatype: D
SOSI_lengde: 8.2
SOSI_navn: HØYDE

«featureType» SnøIsbreKant

Definisjon: grense mellom snø eller isbre og barmark der det er usikkert om det er isbre eller snø

Supertype: «FeatureType» KvalitetPåkrevd

Tagged Values

SOSI_geometri

KURVE;

Egenskaper

Navn:

grense

Definisjon:

forløp som følger overgang mellom ulike fenomener

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Kurve

Tagged Values:

SOSI_melding: Fant ikke denne i SOSI_db

«featureType» KanalKant

Definisjon: avgrensningslinje av kanal, dvs vannspeilet. Med vannspeil menes der vannet normalt står i kanalen

Supertype: «FeatureType» KvalitetPåkrevd

Tagged Values

SOSI_geometri

KURVE;

Egenskaper

Navn:

grense

Definisjon:

forløp som følger overgang mellom ulike fenomener

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Kurve

Tagged Values:

SOSI_melding: Fant ikke denne i SOSI_db

Navn:

medium

Definisjon:

objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Medium

«featureType» Kystkontur

Definisjon: grense mellom land og sjø, definert som midlere høyvannslinje.

Supertype: «FeatureType» KvalitetPåkrevd

Tagged Values

SOSI_geometri

KURVE;

Egenskaper

Navn:

grense

Definisjon:

forløp som følger overgang mellom ulike fenomener

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Kurve

Navn:

kystreferanse

Definisjon:

kystkonturens referansenivå

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Kystreferanse

Tagged Values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 5
SOSI_navn: KYSTREF

Navn:

høyde

Definisjon:

et punkts vertikale avstand over en fysisk eller matematisk definert referanseflate

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Høyde

Navn:

medium

Definisjon:

objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Medium

«featureType» KystkonturTekniskeAnlegg

Definisjon: angivelse av kystkontur der denne består av tekniske anlegg, definert som midlere høyvann

Supertype: «FeatureType» KvalitetPåkrevd

Tagged Values

SOSI_geometri

KURVE;

Egenskaper

Navn:

grense

Definisjon:

forløp som følger overgang mellom ulike fenomener

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Kurve

Tagged Values:

SOSI_melding: Fant ikke denne i SOSI_db
SOSI_navn: Kurve

Navn:

kystkonstruksjonstype

Definisjon:

angivelse av kystkonturens konstruksjon

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Kystkonstruksjonstype

Tagged Values:

SOSI_datatype: H
SOSI_lengde: 2
SOSI_navn: KYSTKONSTRUKSJONSTYPE

Navn:

kystreferanse

Definisjon:

kystkonturens referansenivå

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Kystreferanse

Tagged Values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 5
SOSI_navn: KYSTREF

Navn:

høyde

Definisjon:

et punkts vertikale avstand over en fysisk eller matematisk definert referanseflate

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Høyde

Tagged Values:

SOSI_datatype: D
SOSI_lengde: 8.2
SOSI_navn: HØYDE

Navn:

medium

Definisjon:

objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Medium

«FeatureType» VannFiktivGrense

Definisjon: fiktiv delelinje for vannflater, delelinjetype bestemmes på egenskapsnivå

Supertype: «FeatureType» KvalitetPåkrevd

Egenskaper

Navn:

vannsperretype

Definisjon:

hjelpelinjetyper for å avgrense eller dele opp vannflater

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

VannSperretype

Navn:

grense

Definisjon:

avgrensning for fiktive hjelpelinjer

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Kurve

«featureType» ElvKant

Definisjon: konturlinje mellom land og elveflate

Supertype: «FeatureType» KvalitetPåkrevd

Tagged Values

SOSI_geometri

KURVE;

Egenskaper

Navn:

grense

Definisjon:

forløp som følger overgang mellom ulike fenomener

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Kurve

Tagged Values:

SOSI_melding: Fant ikke denne i SOSI_db

Navn:

medium

Definisjon:

objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Medium

«featureType» Flomløpkant

Definisjon: begrensningslinje for store markerte elveløp hvor det pga regulering eller andre årsaker bare det en sjelden gang er vannføring

Supertype: «FeatureType» KvalitetPåkrevd

Tagged Values

SOSI_geometri

KURVE;

Egenskaper

Navn:

grense

Definisjon:

forløp som følger overgang mellom ulike fenomener

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Kurve

Tagged Values:

SOSI_melding: Fant ikke denne i SOSI_db

«featureType» Innsjøkant

Definisjon: konturlinje mellom land og innsjø

Supertype: «FeatureType» KvalitetPåkrevd

Tagged Values

SOSI_geometri

KURVE;

Egenskaper

Navn:

grense

Definisjon:

forløp som følger overgang mellom ulike fenomener

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Kurve

Tagged Values:

SOSI_melding: Fant ikke denne i SOSI_db

Navn:

medium

Definisjon:

objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Medium

Navn:

høyde

Definisjon:

kurvas vertikale avstand over en fysisk eller matematisk definert referanseflate.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Høyde

Pakke: Kodelister

Definisjon: datatyper og kodelister

Hoveddiagram for datatyper og kodelister
Figur 6: Hoveddiagram for datatyper og kodelister

«CodeList» Kystkonstruksjonstype

Definisjon: angivelse av kystkonturens konstruksjon

Tagged Values

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/vann/5.0/kystkonstruksjonstype

SOSI_datatype

H

SOSI_lengde

2

SOSI_navn

KYSTKONSTRUKSJONSTYPE

Kodeliste hentet på tidspunkt: 2021-07-08T13:19:44Z

Kodelistens navn i registeret: Kystkonstruksjonstype

Koder

Kodenavn:

Definisjon:

Utvekslingsalias:

Ukjent

ukjent

99

Pir

pir

4

Spunktvegg

spuntvegg

7

Dike

dike

8

Rampe

rampe

12

Bølgebryter

bølgebryter

1

Slipp

slipp

13

Promenadepir

promenadepir

5

Kai

kai

6

Trapper

trapper

11

Mur

mur

52

Molo

molo

3

Fylling

fylling

51

Bølge eller strømbryter

bølge eller strømbryter

2

Bygning

bygning

50

«CodeList» Kystreferanse

Definisjon: kystkonturens referansenivå

Tagged Values

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/vann/5.0/kystreferanse

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

5

SOSI_navn

KYSTREF

Kodeliste hentet på tidspunkt: 2021-07-08T13:19:44Z

Kodelistens navn i registeret: Kystreferanse

Koder

Kodenavn:

Definisjon:

Utvekslingsalias:

Ikke kontrollert kontur

ikke kontrollert kontur

USIKR

Middelvann normalnull

middelvann normalnull

K0

Middel høyvannstand

middel høyvannstand

MHV

Fotovannstand

fotovannstand

FOTOV

«CodeList» VannBredde

Definisjon: grov klassifikasjon av vassdrag etter gjennomsnittelig bredde over lengre strekninger

Tagged Values

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/vann/5.0/vannbredde

SOSI_datatype

H

SOSI_lengde

1

SOSI_navn

VANNBR

Kodeliste hentet på tidspunkt: 2021-07-08T13:19:45Z

Kodelistens navn i registeret: VannBredde

Koder

Kodenavn:

Definisjon:

Utvekslingsalias:

Bredde > 40 m

vannbredde større enn 40 meter

5

Bredde <> 1-3 m

vannbredde en til tre meter

2

Bredde <> 3-15 m

vannbredde tre til femten meter

3

Bredde <> 15-40

vannbredde 15 til 40 meter

4

Bredde < 1m

vannbredde mindre enn en meter

1

«CodeList» VannSperretype

Definisjon: inndeling av hjelpelinjer for avgrensning og oppdeling av vannflater

Tagged Values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/vann/5.0/vannsperretype

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

30

SOSI_navn

VANN_SPERRETYPE

Kodeliste hentet på tidspunkt: 2021-07-08T13:19:45Z

Kodelistens navn i registeret: VannSperretype

Koder

Kodenavn:

Definisjon:

Utvekslingsalias:

ElveElvSperre

hjelpelinje for avgrensning av en elveflate der den renner ut i en annen elv-/kanalflate

elveElvSperre

InnsjøElvSperre

hjelpelinje for avgrensning av innsjø mot elv eller kanal

innsjøElvSperre

ElvelinjeFiktiv

fiktiv delelinje i elv/kanal

elvelinjeFiktiv

HavElvSperre

fiktiv linje som definerer grensa mellom sjø og elv, i samme nivå som kystKontur (middel høyvann)

havElvSperre

InnsjølinjeFiktiv

fiktiv delelinje i innsjøer

innsjølinjeFiktiv

Pakke: Generelle elementer

Definisjon: pakke med elementer som realiserer tilsvarende elementer i FKB Generell del 5.0

Merknad:

Kopieres direkte inn i de enkelte FKB-datasettene

Hoveddiagram Fellesegenskaper
Figur 7: Hoveddiagram Fellesegenskaper
Realisering av fellesegenskaper fra SOSI generell del
Figur 8: Realisering av fellesegenskaper fra SOSI generell del
Posisjonskvalitet
Figur 9: Posisjonskvalitet

«FeatureType» Fellesegenskaper

Definisjon: abstrakt objekttype som bærer sentrale egenskaper som er anbefalt for bruk i produktspesifikasjoner.

Merknad: Disse egenskapene skal derfor ikke modelleres inn i fagområdemodeller.

Egenskaper

Navn:

identifikasjon

Definisjon:

unik identifikasjon av et objekt

Merknad FKB:

Unik identifikasjon av et objekt, ivaretas av den ansvarlige produsent/forvalter, og som kan benyttes av eksterne applikasjoner som referanse til objektet.

Den unike identifikatoren er unik for kartobjektet og skal ikke endres i kartobjektets levetid. Dette må ikke forveksles med en tematisk identifikator (for eksempel bygningsnummer) som unikt identifiserer et objekt i virkeligheten. En bygning med samme bygningsnummer vil kunne representeres i mange kartprodukter der det finnes en unik identifikasjon i hver av dem.

For FKB benyttes UUID (Universally unique identifier) som lokalId. Dette innebærer at lokalId alene alltid vil være unik. Likevel skal alltid navnerom også angis. Navnerom angir FKB-datasettet.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Identifikasjon

Tagged Values:

SOSI_navn: IDENT

Navn:

oppdateringsdato

Definisjon:

tidspunkt for siste endring på objektet

Merknad FKB:

Denne datoen viser datasystemets siste endring på dataobjektet. Egenskapen settes av forvaltningssystemet etter følgende regler:

i. Oppdateringsdato er tidspunkt for oppdatering av databasen og settes av forvaltningsbasen (ikke

av klienten).

ii. Oppdateringsdato skal endres også hvis det er kopidata som blir endret eller importert i en

”kopibase”.

iii. Når avgrensingslinjene til en flate endres, skal flateobjektet få ny oppdateringsdato.

iv. Oppdateringsdato skal endres hvis en egenskap endres.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

DateTime

Tagged Values:

SOSI_datatype: DATOTID
SOSI_navn: OPPDATERINGSDATO

Navn:

datafangstdato

Definisjon:

ddd

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Date

Tagged Values:

SOSI_datatype: DATO
SOSI_navn: DATAFANGSTDATO

Navn:

verifiseringsdato

Definisjon:

dato når dataene er fastslått å være i samsvar med virkeligheten.

Merknad FKB:

Brukes for eksempel i de sammenhenger hvor det er foretatt fotogrammetrisk ajourhold, og hvor det ikke er registrert endringer på objektet (det virkelige objektet er i samsvar med dataobjektet)

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Date

Tagged Values:

SOSI_datatype: DATO
SOSI_navn: VERIFISERINGSDATO

Navn:

registreringsversjon

Definisjon:

angivelse av hvilken produktspesifikasjon som er utgangspunkt for dataene

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Registreringsversjon

Tagged Values:

SOSI_navn: REGISTRERINGSVERSJON

Navn:

informasjon

Definisjon:

generell opplysning.

Merknad FKB:

Mulighet til å legge inn utfyllende informasjon om objektet. Egenskapen bør bare brukes til å legge inn ekstra informasjon om enkeltobjekter. Egenskapen bør ikke brukes til å systematisk angi ekstrainformasjon om mange/alle objekter i et datasett.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 255
SOSI_navn: INFORMASJON

Subtyper:

«FeatureType» KvalitetOpsjonell
«FeatureType» KvalitetPåkrevd

«FeatureType» KvalitetPåkrevd

Definisjon:

Supertype: «FeatureType» Fellesegenskaper

Egenskaper

Navn:

kvalitet

Definisjon:

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen

Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Posisjonskvalitet

Tagged Values:

SOSI_navn: KVALITET

Subtyper:

«featureType» Innsjøkant
«featureType» KystkonturTekniskeAnlegg
«featureType» SnøIsbreKant
«featureType» Flomløpkant
«featureType» ElvKant
«FeatureType» VannFiktivGrense
«featureType» KanalKant
«featureType» Skjær
«featureType» Kystkontur

«FeatureType» KvalitetOpsjonell

Definisjon:

Supertype: «FeatureType» Fellesegenskaper

Egenskaper

Navn:

kvalitet

Definisjon:

beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen

Merknad: Denne er identisk med ..KVALITET i tidligere versjoner av SOSI.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Posisjonskvalitet

Tagged Values:

SOSI_navn: KVALITET

Subtyper:

«featureType» Kanal
«featureType» SnøIsbre
«featureType» Bekk
«featureType» Innsjø
«featureType» Havflate
«featureType» Elv
«featureType» Grøft
«featureType» Skjær

«dataType» Identifikasjon

Definisjon: Unik identifikasjon av et objekt i et datasett, forvaltet av den ansvarlige produsent/forvalter, og kan benyttes av eksterne applikasjoner som stabil referanse til objektet.

Merknad 1: Denne objektidentifikasjonen må ikke forveksles med en tematisk objektidentifikasjon, slik som f.eks bygningsnummer.

Merknad 2: Denne unike identifikatoren vil ikke endres i løpet av objektets levetid, og ikke gjenbrukes i andre objekt.

Tagged Values

SOSI_navn

IDENT

Egenskaper

Navn:

lokalId

Definisjon:

lokal identifikator av et objekt

Merknad: Det er dataleverendørens ansvar å sørge for at den lokale identifikatoren er unik innenfor navnerommet. For FKB-data benyttes UUID som lokalId.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 100
SOSI_navn: LOKALID

Navn:

navnerom

Definisjon:

navnerom som unikt identifiserer datakilden til et objekt, anbefales å være en http-URI

Eksempel: http://data.geonorge.no/SentraltStedsnavnsregister/1.0

Merknad : Verdien for nanverom vil eies av den dataprodusent som har ansvar for de unike identifikatorene og må være registrert i data.geonorge.no eller data.norge.no

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 100
SOSI_navn: NAVNEROM

Navn:

versjonId

Definisjon:

identifikasjon av en spesiell versjon av et geografisk objekt (instans)

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

CharacterString

Tagged Values:

SOSI_datatype: T
SOSI_lengde: 100
SOSI_navn: VERSJONID

«dataType» Posisjonskvalitet

Definisjon: beskrivelse av kvaliteten på stedfestingen.

Merknad:

Posisjonskvalitet er ikke konform med kvalitetsmodellen i ISO slik den er defineret i ISO19157:2013, men er en videreføring av tildligere brukte kvalitetsegenskaper i SOSI. FKB 5.0 innfører en egen variant av datatypen Posisjonskvalitet der kodeliste målemetode er byttet ut med den mer generelle kodelista Datafangstmetode.

Tagged Values

SOSI_navn

KVALITET

Egenskaper

Navn:

datafangstmetode

Definisjon:

metode for datafangst.

Egenskapen beskriver datafangstmetode for grunnrisskoordinater (x,y), eller for både grunnriss og høyde (x,y,z) dersom det ikke er oppgitt noen verdi for datafangstmetodeHøyde.

Multiplisitet:

[1..1]

Type:

Datafangstmetode

Tagged Values:

SOSI_lengde: 3
SOSI_navn: DATAFANGSTMETODE

Navn:

nøyaktighet

Definisjon:

standardavviket til posisjoneringa av objektet oppgitt i cm

I de aller fleste sammenhenger benyttes en anslått eller forventet verdi for standardavvik, men dersom man har en beregnet verdi skal denne benyttes.

For objekter med punktgeometri benyttes verdi for punktstandardavvik. For objekter med kurvegeometri benyttes standardavviket for tverravviket fra kurva. For objekter med overflate- eller volumgeometri er forståelsen at standardavviket beregnes ut fra (3D) avvikene mellom sann posisjon og nærmeste punkt på overflata.

Merknad:

Verdien er ment å beskrive nøyaktigheten til objektet sammenlignet med sann verdi. Standardavvik er i utgangspunktet et mål på det tilfeldige avviket og det innebærer at vi forutsetter at det systematiske avviket i liten grad påvirker nøyaktigheten til posisjoneringa. For fotogrammetriske data settes som hovedregel verdien lik kravet til standardavvik ved datafangst. Se standarden Geodatakvalitet for nærmere definisjon av standardavvik og hvordan dette defineres, beregnes og kontrolleres.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Integer

Tagged Values:

SOSI_lengde: 6
SOSI_navn: NØYAKTIGHET

Navn:

synbarhet

Definisjon:

beskrivelse av hvor godt objektene framgår i datagrunnlaget for posisjonering (f.eks. flybildene).

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Synbarhet

Tagged Values:

SOSI_lengde: 1
SOSI_navn: SYNBARHET

Navn:

datafangstmetodeHøyde

Definisjon:

metoden brukt for høyderegistrering av posisjon.

Det er bare nødvending å angi en verdi for egenskapen dersom datafangstmetode for høyde avviker fra datafangstmetode for grunnriss.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Datafangstmetode

Tagged Values:

SOSI_lengde: 3
SOSI_navn: DATAFANGSTMETODEHØYDE

Navn:

nøyaktighetHøyde

Definisjon:

standardavviket til posisjoneringa av objektet oppgitt i cm

I de aller fleste sammenhenger benyttes en anslått eller forventet verdi for standardavviket, men dersom man faktisk har standardavviket til posisjoneringa av objektet oppgitt i cm

I de aller fleste sammenhenger benyttes en anslått eller forventet verdi for standardavvik, men dersom man har en beregnet verdi skal denne benyttes.

Merknad:

Verdien er ment å beskrive nøyaktigheten til objektet sammenlignet med sann verdi. Standardavvik er i utgangspunktet et mål på det tilfeldige avviket og det innebærer at vi forutsetter at det systematiske avviket i liten grad påvirker nøyaktigheten til posisjoneringa. For fotogrammetriske data settes som hovedregel verdien lik kravet til standardavvik ved datafangst. Se standarden Geodatakvalitet for nærmere definisjon av standardavvik og hvordan dette defineres, beregnes og kontrolleres.

Multiplisitet:

[0..1]

Type:

Integer

Tagged Values:

SOSI_lengde: 6
SOSI_navn: H-NØYAKTIGHET

«CodeList» Synbarhet

Definisjon: synbarhet beskriver hvor godt objektene framgår i datagrunnlaget for posisjonering (f.eks. flybildene).

Tagged Values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5-0/synbarhet

SOSI_datatype

H

SOSI_lengde

1

SOSI_navn

SYNBARHET

Kodeliste hentet på tidspunkt: 2021-07-08T13:19:55Z

Kodelistens navn i registeret: Visibility

Koder

Kodenavn:

Definisjon:

Utvekslingsalias:

Middels synlig

Objektet er middels synlig/gjenkjennbart i flybilde eller annen datakilde for posisjonering. Ved fotogrammetrisk datafangst brukes denne koden for objekter som har lav kontrast eller er delvis skjult av overliggende objekter (vegetasjon, takoverbygg, bruer etc.). For slike objekter settes en større verdi for nøyaktighet enn kravet (opptil 3 ganger kravet)

2

Ikke synlig

Objektet er ikke synlig/gjenkjennbart i flybilde eller annen datakilde for posisjonering. Ved fotogrammetrisk datafangst brukes denne koden for objekter som er helt skjult av overliggende objekter (vegetasjon, takoverbygg, bruer etc.). For slike objekter settes en stor verdi for nøyaktighet (mer enn 3 ganger kravet)

3

Fullt ut synlig

Objektet er fullt ut synlig/gjenfinnbart i flybilde eller annen datakilde for posisjonering. Ved fotogrammetrisk registrering skal objekter som er fullt ut synlige registreres i tråd med angitte krav til nøyaktig registrering.

0

Dårlig gjenfinnbar i terreng

Objektets posisjon er vanskelig å definere presist i terrenget på grunn av objektets natur. Koden kan f.eks. brukes på høydekurver (eller andre isolinjer) eller objekter som er skjult i bakken (f.eks. innmåling av ledninger på lukket grøft)

1

«CodeList» Datafangstmetode

Definisjon: metode for datafangst.

Datafangstmetoden beskriver hvordan selve vektordataene er posisjonert fra et datagrunnlag (observasjoner med landmålingsutstyr, fotogrammetrisk stereomodell, digital terrengmodell etc.) og ikke prosessen med å innhente det bakenforliggende datagrunnlaget.

Tagged Values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5-0/datafangstmetode

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

3

SOSI_navn

DATAFANGSTMETODE

Kodeliste hentet på tidspunkt: 2021-07-08T13:19:55Z

Kodelistens navn i registeret: Data capture Method

Koder

Kodenavn:

Definisjon:

Utvekslingsalias:

As buildt

Posisjonen er hentet fra prosjekterte eller planlagte data, f.eks. fra en BIM-modell, som er verifisert som bygget ved innmålinger

byg

Ukjent

Ukjent eller uspesifisert datafangstmetode

ukj

Plandata

Posisjonen er hentet plandata. Posisjonen er ikke verifisert med innmåling.

pla

Satellittmålt

Posisjonen er målt inn direkte med GNSS (for posisjoner målt inn med GNSS i kombinasjon med andre landmålingsmetoder skal koden Landmåling benyttes)

sat

Generated

Posisjonen er manuelt konstruert, eller generert ved maskinlæring eller annen type programvare, fra punktsky fra laserskanning, bildematching, sonar, andre typer sensordata eller kombinasjon av flere typer sensordata.

gen

Fotogrammetri

Posisjonen er konstruert/generert fra en fotogrammetrisk stereomodell

fot

Digitalisert

Posisjonen er digitalisert fra ortofoto eller andre plane kartdata

dig

Land survey

Posisjonen er målt inn direkte med en landmålingsmetode. Aktuelle landmålingsmetoder kan være nivellering, vinkelmåling, avstandsmåling eller treghetsmåling. Kodeverdien brukes også for kombinasjoner av disse målemetodene eller der disse målemetodene kombineres med GNSS. Landmåling utføres normalt med overskytende målinger og utjevning av resultatet.

lan

«CodeList» Registreringsversjon

Definisjon: FKB-verjson som ligger til grunn for registrering. Mest relevant for data som er fotogrammetrisk registrert.

Tagged Values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5-0/registreringsversjon

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

10

SOSI_navn

REGISTRERINGSVERSJON

Kodeliste hentet på tidspunkt: 2021-07-08T13:19:56Z

Kodelistens navn i registeret: Datacapture version

Koder

Kodenavn:

Definisjon:

Utvekslingsalias:

FKB 4.5 2014-03-01

Data registrert etter FKB 4.5 2014-03-01

2014-03-01

FKB 4.6 2020-01-01

Data registrert etter FKB 4.6/4.61 2020-01-01

2020-01-01

FKB 4.6 2018-01-01

Data registrert etter FKB 4.6/4.61 2018-01-01

2018-01-01

FKB 5.0 2022-01-01

Data registrert etter FKB 5.0 2022-01-01

2022-01-01

FKB 4.01 2011-01-01

Data registrert etter FKB 4.01 2011-01-01

2011-01-01

FKB 4.0 2007-01-01

Data registrert etter FKB 4.0 2007-01-01

2007-01-07

FKB 4.6 2016-06-01

Data registrert etter FKB 4.6 2016-06-01

2016-06-01

FKB 4.01 2009-03-10

Data registrert etter FKB 4.01 2009-03-10

2009-03-10

FKB 4.5 2015-01-01

Data registrert etter FKB 4.5 2015-01-01

2015-01-01

FKB 4.02 2013-01-01

Data registrert etter FKB 4.02 2013-01-01

2013-01-01

FKB 4.02 2011-12-01

Data registrert etter FKB 4.02 2011-12-01

2001-12-01

«CodeList» Høydereferanse

Definisjon: koordinatregistering utført på topp eller bunn av et objekt

Tagged Values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5-0/hoydereferanse

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

6

SOSI_navn

HREF

Kodeliste hentet på tidspunkt: 2021-07-08T13:19:56Z

Kodelistens navn i registeret: Height reference

Koder

Kodenavn:

Definisjon:

Utvekslingsalias:

Foot

Height measured to the foot of the object

FOT

Unknown height reference

Unknown height reference

UKJENT

Top

Height measured to the top of the object

TOP

«CodeList» Medium

Definisjon: objektets beliggenhet i forhold til jordoverflaten

Eksempel:

Veg på bro, i tunnel, inne i et bygningsmessig anlegg, etc.

Tagged Values

asDictionary

true

codeList

https://register.geonorge.no/sosi-kodelister/fkb/generell/5-0/medium

SOSI_datatype

T

SOSI_lengde

1

SOSI_navn

MEDIUM

Kodeliste hentet på tidspunkt: 2021-07-08T13:19:57Z

Kodelistens navn i registeret: Medium

Koder

Kodenavn:

Definisjon:

Utvekslingsalias:

På terrenget

På terrenget/på bakkenivå

T

Ukjent

Ukjent plassering i forhold til jordoverflaten

X

Delvis under vann

Delvis i eller under vann

D

På Isbre

På isbre

I

Under terrenget

Under terrenget

U

I vann

Alltid i vann

V

I Bygning

I eller på bygning eller bygningsmessig anlegg

B

I luft

I lufta

L