Fotogrammetrisk registreringsinstruks

Definisjon: Dokumentasjon av Fotogrammetrisk registreringsinstruks for FKB-Naturinfo

Objekttyper med egenskaper
Figur Objekttyper med egenskaper

«FeatureType» Hekk

Definisjon: plantede busker som utgjør en hekk

Tilleggsdefinisjon: før flyfotografering er det viktig å klippe hekken pent

Føringer

Tilleggsbeskrivelse

Ingen

FKB_B

Påkrevd registrering

FKB_C

X

FKB_D

Registreres ikke

FKB_minstestørrelse_A

Alle synlige hekker lengre enn 3m registreres

FKB_minstestørrelse_B

Alle synlige hekker lengre enn 3m registreres

FKB-A

Påkrevd registrering

Egenskapstabell

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Lengde:

senterlinje

Kurve

.KURVE

[1..1]

treType

TreType

..TRE_TYP

[0..1]

høydereferanse

Høydereferanse

..HREF

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[1..1]

informasjon

CharacterString

..

[0..1]

«FeatureType» InnmåltTre

Definisjon: markerte enkeltrær

Føringer

Tilleggsbeskrivelse

Ved fotogrammetrisk datafangst er det vanskelig å vurdere hvilke trær som skal registreres. Det forutsettes derfor at det utarbeides manus/instruks med nærmere angivelse av hvilke trær som skal registreres, for eksempel langs utvalgte veger.

FKB_A

Opsjonell registrering

FKB_B

Opsjonell registrering

FKB_C

Registreres ikke

FKB_D

Registreres ikke

Egenskapstabell

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Lengde:

posisjon

Punkt

.PUNKT

[1..1]

treType

TreType

..TRE_TYP

[0..1]

høydereferanse

Høydereferanse

..HREF

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[1..1]

informasjon

CharacterString

..

[0..1]

«FeatureType» Stein

Definisjon: markert stein

http://skjema.geonorge.no/SOSITEST/registreringsinstruks/FKB-Naturinfo/5.0/figurer/registrering_storstein.png
Figur Eksempel på registrering av stor stein.
Føringer

Tilleggsbeskrivelse

Minstestørrelsen er veiledende og avhenger av terrengtype. Ved fotogrammetrisk registrering anbefales det at oppdragsgiver og oppdragstaker før prosjektstart blir enige om hvor store steiner som skal tas med. Eventuelt i hvilke deler av prosjektet det skal registreres steiner.

FKB_A

Påkrevd registrering

FKB_B

Påkrevd registrering

FKB_C

Registreres ikke

FKB_D

Registreres ikke

FKB_minstestørrelse_A

Steiner større enn 10m3 registreres

FKB_minstestørrelse_B

Steiner større enn 10m3 registreres

Egenskapstabell

Navn:

Type:

SOSI_navn:

Lengde:

område

Flate

.FLATE

[1..1]

posisjon

Punkt

.PUNKT

[0..1]

kvalitet

«dataType» Posisjonskvalitet

..KVALITET

[1..1]

kvalitet.datafangstmetode

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODE

[1..1]

kvalitet.nøyaktighet

Integer

…​NØYAKTIGHET

[0..1]

kvalitet.synbarhet

«CodeList» Synbarhet

…​SYNBARHET

[0..1]

kvalitet.datafangstmetodeHøyde

«CodeList» Datafangstmetode

…​DATAFANGSTMETODEHØYDE

[0..1]

kvalitet.nøyaktighetHøyde

Integer

…​H-NØYAKTIGHET

[0..1]

identifikasjon

«dataType» Identifikasjon

..IDENT

[0..1]

identifikasjon.lokalId

CharacterString

…​LOKALID

[1..1]

identifikasjon.navnerom

CharacterString

…​NAVNEROM

[1..1]

identifikasjon.versjonId

CharacterString

…​VERSJONID

[0..1]

oppdateringsdato

DateTime

..OPPDATERINGSDATO

[0..1]

datafangstdato

Date

..DATAFANGSTDATO

[1..1]

verifiseringsdato

Date

..VERIFISERINGSDATO

[0..1]

registreringsversjon

«CodeList» Registreringsversjon

..REGISTRERINGSVERSJON

[1..1]

informasjon

CharacterString

..

[0..1]