http://sosi.geonorge.no/adoc-test

Test av skript og løyper for automatisk generering av tekstlig beskrivelse av modeller og registreringsinstrukser fra SOSI-modellregister.

Kartverket 2021-06-30 Kent Jonsrud

FKB-Naturinfo-5.0-2021-06-30 Tekstlig beskrivelser fra modell og kodelister fra levende register.

Fotogrammetrisk_registreringsinstruks_FKB-Naturinfo-2021-06-30 Tekstlig berskrivelse av registreringsinstruksmodellen.

Liten_lokal_fil_testmodeller_2021-06-30.EAP fil med testdata og skript for å lage dokumentasjon.

2021-07-07

FKB-Vann-5.0_diagramtest Test av ulike måter å lage hoveddiagrammer.

2021-07-08

FKB-Vann-5.0_diagramtest2 Test av ulike måter å lage hoveddiagrammer.

Liten_lokal_fil_testmodeller_2021-07-08.EAP fil med testdata og skript for å lage dokumentasjon.

index-gammel.html Tidligere tester