FAQ - SVN


På denne siden finner du ofte stilte spørsmål og løsninger på kjente problemer ved bruk av Enterprise Architect og SVN.

Hvis du opplever problemer som ikke dekkes her er det fint om du sender en tilbakemelding til standardiseringssekretariatet@kartverket.no
Legg ved en beskrivelse av hva du gjorde når feilen oppstod og gjerne et skjermbilde hvis mulig.

I stedet for å opprette en ny .EAP fil, kan du laste ned denne .EAP filen oppdatert 09.08.2017, og jobbe videre med den som vanlig. (høyreklikk og velg "Lagre linken som... / Save target as...") Har du noe som er sjekket ut med en annen .eap-prosjektfil så husk å sjekke dette inn først.
For å få åpnet denne nye filen i Enterprise Architect må JET 4.0 være aktivert. Gå til Tools og Options. Huk av på "Use JET 4.0" og start deretter Enterprise Architect på nytt.

Første gang du endrer til JET40 bør du også legge inn en ny eap-startfil for at nye filer skal få JET40 til å ta vare på alle tegn fra utf-8 (som samiske). For EA versjon 13 kan du kopier denne fila: EABase.eap til stien C:\Program Files (x86)\Sparx Systems\EA Den eap-startfila som kommer ved installering av ny EA er for JET35 og den klarer ikke alle samiske tegn! Setting av JET40 og ny eap-startfil må gjøres kun en gang.


Kan sjekke ut modeller, men ikke sjekke inn lokal versjon tilbake til serveren.

Kan ikke sjekke ut en pakke og feilmeldingen sier "403 Forbidden".

Bruker får ikke sjekket ut pakker i modellregisteret fordi vedkommende er registrert med feil brukernavn (evt. standardbruker «sosi»).

Diverse DAO-feilmeldinger i EA under «get all latest/get latest» av modellen.

Endringer som andre har utført i en pakke vises ikke hos meg. En oppdatering (Get All Latest) hjelper heller ikke.

Ved utsjekk av en pakke kommer det en feilmelding som sier at pakken allerede er sjekket ut.

Feilmelding under bruk av ShapeChangePlugin ifm. Java

Under bruk av ShapeChange plugin kommer det en feilmelding at fil "x" ikke finnes.

Feilmelding om at prosjektfilen ikke kan åpnes når du forsøker å åpne et eksisterende prosjekt i Enterprise Architect.

EA tar ikke med relasjonene i avhengighetsdiagrammer og det hjelper ikke å kjøre «get latest/get all latest».

EA gir en feilmelding om at databasen har oppnådd maksimal størrelse.

EA gir en feilmelding om at .xml fil "is not locked in this working copy".

Samiske tegn vises ikke korrekt ved bruk av Enterprise Architect

EA gir en feilmelding hvor det står: "File sharing lock count exceeded. Increase MaxLocksPerFile registry entry"