Velkommen til sosi.geonorge.no!

Her får du tilgang til følgende tjenester:


SOSI-meldingsregister

SOSI-modellregister

SOSI-forum

SOSI-produktspesifikasjoner

FAQ - SVN

UML/EA videoer

Kurs i Oslo 12. og 13. juni