Velkommen til sosi.geonorge.no!

Her får du tilgang til følgende tjenester:


SOSI-meldingsregister

SOSI-modellregister
(innsyn til xmi filene. Brukernavn og passord: "sosi")

SOSI-forum

SOSI-produktspesifikasjoner

FAQ - Enterprise Architect, SVN og ShapeChange

Opptak av presentasjoner

Ny generasjon standarder for bygging av geografisk infrastruktur

Opplæringsvideoer i Enterprise Architect